Päivä 80

Rakkauteen tarvitaan kaksi

Hyvä suhde ei synny kovasta työstä ja pakotetuista hellyyden osoituksista. Oleellista on, että molemmat osapuolet ilmaisevat kiintymystään spontaanisti. Suhteen kestämiseen tarvitaan molempien vapaaehtoista panostusta.

Arvostakaa kaikkea, mitä voitte toisillenne olla ja mitä voitte toisillenne antaa. Kun molempien päämäärä on yhteinen onni, ei mikään estä saavuttamasta sitä

Päivän ajatus

KAHDEN KAUPPA

Kuten sanotaan, tangoon tarvitaan kaksi.


Mitäpä tähän lisättävää tässä vaiheessa.